Här hittar du mer information angående sjukdomar som bland annat kan påverka dina fötter.

Reumatikerförbundet har arbetat för reumatikers rätt till ett bra liv och sökt lösningen på reumatismens gåta sedan 1945. Ingen annan organisation än Reumatikerförbundet har större kunskap om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen.

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Förbundet grundades 1963 av en grupp psoriasissjuka som ville förbättra behandlingsmöjligheterna och få igång forskning om orsakerna till sjukdomen.

Vår vision är att göra livet lite lättare för de som drabbas. Vi påverkar beslutsfattare och motverkar fördomar. Vi sprider kunskap till många olika målgrupper, vi skapar möjligheter för möten och erfarenhetsutbyte och vi samarbetar med Diabetesfonden för att samla in pengar till forskning.